Skip Navigation Linksتقویم-دانشگاهی

تقویم دانشگاهی

در هر ترم تحصیلی تاریخ های مهمی برای دانستن و پیگیری وجود دارد مانند دوره ثبت نام، زمان شروع کلاس ها ، زمان امتحان زبان انگلیسی، روز آخر حذف و اضافه ، تعطیلات عمومی و برنامه امتحانی. 
دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس ، برای تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکترا دوبار در سال اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.