Skip Navigation Linksشرایط-دارندگان-مدارک-کاردانی

شرایط دارندگان مدارک کاردانی

شرایط ادامه تحصیل ازکاردانی به کارشناسی
شرایط ادامه تحصیل این داوطلبان دقیقا مانند داوطلبین متقاضی کارشناسی است. با این تفاوت که تعدادی از دروس گذرانده شده در مقطع کاردانی بنا به نظر شورای آموزشی دانشگاه ، تطبیق داده خواهد شد. بنابراین متقاضی باید از ابتدا جهت مقطع کارشناسی اقدام نماید. 
 پس از اخذ پذیرش و در هنگام ثبت نام در قبرس، ریز نمرات ترجمه شده رسمی کاردانی و مدرک کاردانی را به همراه شرح دروس پاس شده، کپی پاسپورت و یک قطعه عکس ارائه نمایید. مدارکی که به زبان انگلیسی نمی باشند نیاز به ترجمه رسمی دارند. 
دانشجویانی که مقطع کاردانی را گذرانده اند پس از ارائه مدرک و ریز نمرات و شرح دروس گذرانده شده  می توانند از ترم پنجم مقطع کارشناسی ادامه تحصیل دهند و اگر از مقطع کارشناسی قصد انتقال دارند با توجه به دورس گذرانده شده در ترم دو، سه، چهار یا پنج قادر به ادامه تحصیل می باشند. 
معدل کسب شده این متقاضیان باید حداقل دو ازچهار باشد. 
زمان توصیه شده به متقاضیان آخر آذرماه و اوایل دی ماه برای ترم تابستان، و آخر مرداد و اوایل شهریور برای ترم پاییز می باشد.