Skip Navigation Linksهزینه-های-ثبت-نام

هزینه های ثبت نام

در مقایسه با دیگر دانشگاه های جهان، دانشگاه مدیترانه شرقی قیمتی قابل قبول و رقابتی به دانشجویانش پیشنهاد می دهد تا امکان پیشرفت جهانی برایشان میسر گردد. این شانس نه تنها با ارائه قیمت مناسب بلکه با ارائه بورسیه های مختلف تحصیلی، ورزشی و دیگر توانایی ها ی منحصر به فرد دانشجویان جهت رسیدن به رویاهایشان ممکن می گردد.
برای مشاهده هزینه ها به این لینک مراجعه فرمایید.