Skip Navigation Linksزبان-مورد-استفاده-در-قبرس-شمالی

زبان مورد استفاده در قبرس شمالی

زبان رسمی قبرس شمالی ترکی می باشد. همچنین ترک زبانان عزیز ایرانی به سرعت با زبان اینجا به دلیل تشابه زیاد هماهنگ خواهند شد. اما زبان رسمی دانشگاه انگلیسی می باشد. خوشبختانه ساکنان قبرس به دلیل توریستی بودن منطقه و ارتباط زیاد با کشورهایی همچون  انگلیس به زبان انگلیسی آشنایی دارند.