Skip Navigation Linksهزینه-زندگی-در-قبرس

هزینه زندگی در قبرس

هزینه زندگی در قبرس
هزینه غذا و رفت و آمد ، الکتریسیته و اینترنت و دیگرموارد روزمره برای یک نفر در فاماگوستا به طور متوسط بین 350 تا 500 دلار در ماه است. که به نحوه زندگی دانشجو بستگی دارد.برای دانشجویان گروه معماری به هزینه فوق 100 تا 150 دلار جهت خرید لوازم مورد نیاز اضافه می گردد. همچنین هزینه اقامت در خوابگاه و یا  اقامت درشهرنیز به این هزینه ها اضافه می گردد.
در صورت اقامت درخارج از محوطه دانشگاه با اشتراک منزل خود با دوستان جدیدی که می یابید هزینه اجاره را می توانید کاهش دهید. میزان اجاره ماهانه با توجه به امکانات منزل متغیر می باشد. 
با توجه به بیمه دانشجوئی، بسیاری از خدمات درمانی در تمام بیمارستانها و درمانگاههای دولتی و طرف قرارداد با دولت برای دانشجو رایگان است . بیمارستان دولتی ده دقیقه به صورت پیاده از دانشگاه فاصله دارد و مرکز درمانی نیزداخل دانشگاه می باشد. 
برای سرویس حمل و نقل از اتوبوسهای دانشگاه EMU به صورت رایگان استفاده کنید.