Skip Navigation Linksانجمن-علمی-و-فرهنگی-دانشجویان-ایرانی

انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی

انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی درقبرس که از سال 2007 تاسیس گردیده است یکی از شانس های بزرگ دانشجویان ایرانی برای آشنایی بیشتر با محیط، در ارتباط بودن با هموطنان خود و حل مسائل و مشکلات شان است. داشتن مرکزی قابل  اعتماد و به زبان مادری در یک کشور بیگانه مسلما باعث دلگرمی شما خواهد بود. 
این انجمن همراه با انجمن ایرانیان دانشگاه های مختلف در قبرس وظیفه فراهم نمودن بسترهمکاری وهمیاری های جامعه دانشجویان ایرانی حدود دو هزار نفر را دارا می باشد که درحال حاضر دفتر مرکزی این انجمن در دانشگاه مدیترانه شرقی مستقر است.
نمایش فرهنگ و سنت های ملی و مذهبی ایران، حمایت از فعالیت های  علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، افزایش دوستی و صمیمیت بین دانشجویان ایرانی و سایر ملل،معرفی و هدایت استعدادهای درخشان ایرانی جهت جذب به سازمان های داخل کشور وحمایت از حقوق دانشجویان ایرانی در قبرس ازمهمترین وظایف این انجمن محسوب می گردد. 
لینک های ذیل امکان داشتن اطلاعات بیشتری در خصوص انجمن را به شما می دهد: