Skip Navigation Linksروز-آشنایی-با-دانشگاه

روز آشنایی با دانشگاه

دانشجویان عزیز جدیدالورود 
ورود شما را به دانشگاه مدیترانه شرقی، یک محیط امن بین المللی با شانس حضور در کنارفرهنگ های مختلف دنیا را تبریک می گوییم. 
خاطره روز اول که مبنای برداشت ما ازاین دانشگاه برای روزهای آتی ست حائز اهمیت بسیار است و بدون شناخت محیط مسلما احساس راحتی در ابتدای ورود سخت خواهد بود. دانشگاه با برگزار کردن برنامه آشنایی باعث ایجاد هماهنگی های فردی و اجتماعی شده و شما را از ابتدا با تمامی ء هنجارهای رفتاری اینجا و خدمات و سرویس های موجود آشنا می سازد. 
امکان آشنایی با دانشجویان فعلی و جدید و کارکنان دانشگاه دراین برنامه برای شما فراهم می گردد و در انتها نیزیکسری سمینارها و تورهای داخل دانشگاه جهت آشنایی بیشتر شما ارائه خواهد شد.