Skip Navigation Linksشرایط-کار-کردن-در-دانشگاه

شرایط کار کردن در دانشگاه

بهترین حالت اشتغال در قبرس برای دانشجویان ، کار در دانشگاه که یک محیط اکادمیک و امن است می باشد. در صورت کسب ریسرچ اسیستنتی یا دستیارتحقیق پاره وقت،  ۵۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد. در صورت کسب ریسرچ اسیستنتی یا دستیارتحقیق تمام وقت،  ۱۰۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.
ریسرچ اسیستنتی یا دستیارتحقیق فقط به دانشجویان دکترا و در بعضی موارد به دانشجویان کارشناسی ارشد تعلق می گیرد. دانشجویان دوره های کارشناسی نیز می توانند در دانشکده ها و دفاتر اداری مختلف دانشگاه مشغول به کار شوند.