انتقال به دانشگاه مدیترانه شرقی از سایر دانشگاه ها

در صورتیکه می خواهید ادامه تحصیل خود را تبدیل به تجربه ای بیادماندنی و مفید برای آینده حرفه ای خود کنید، شما نیز می توانید ادامه تحصیل خود را در دانشگاه مدیترانه شرقی انجام دهید. کافی است تقاضای اخذ پذیرش خود را بعنوان متقاضی انتقال از طریق سامانه اخذ پذیرش دانشگاه ارایه نمایید.

جهت انتقال از دانشگاه های دیگر به دانشگاه مدیترانه شرقی در مقطع کارشناسی ارائه مدارک زیر ضروری می باشد:

 1. تصویر مدارک دیپلم و ریزنمرات دبیرستان 
 2. تصویر مدارک دیپلم و ریزنمرات پیش دانشگاهی (برای رشته هایی که ارایه این مدارک الزامی است)
 3. تصویر گذرنامه
 4. تصویر ریزنمرات دروسی که در دانشگاه گذرانده اید
 5. تصویر شرح دروسی که در دانشگاه گذرانده اید (از دانشگاه خود مطالبه نمایید)
 • در صورتیکه هر یک از مدارک تحصیلی فوق بزبانی غیر از انگلیسی و یا ترکی هستند، ارایه ترجمه رسمی آنها به زبان انگلیسی الزامی می باشد.
 • تمامی دروسی که با کریکولوم دانشگاه مدیترانه شرقی همخوانی داشته باشند و نمره اخذ شده آنها حداقل 2.5/4 (12.5/20) باشد، امکان انتقال دارند و دانشجو متقاضی از گذراندن مجدد آنها معاف خواهد بود.
 • تنها دروسی قابل قبول هستند که در 5 سال اخیر گذرانده شده باشند.

جهت انتقال از دانشگاه های دیگر به دانشگاه مدیترانه شرقی در مقطع کارشناسی ارشد ارائه مدارک زیر ضروری می باشد:

 1. تصویر مدرک و ریزنمرات کاردانی (در صورتیکه کارشناسی ناپیوسته خوانده اید) 
 2. تصویر مدرک و ریزنمرات کارشناسی
 3. تصویر گذرنامه
 4. تصویر ریزنمرات دروسی که در دوره کارشناسی ارشد گذرانده اید
 5. تصویر شرح دروسی که در دوره کارنشناسی ارشد گذرانده اید (از دانشگاه خود مطالبه نمایید)
 • در صورتیکه هر یک از مدارک تحصیلی فوق بزبانی غیر از انگلیسی و یا ترکی هستند، ارایه ترجمه رسمی آنها به زبان انگلیسی الزامی می باشد.
 • تمامی دروسی که با کریکولوم دانشگاه مدیترانه شرقی همخوانی داشته باشند و نمره اخذ شده آنها حداقل 3/4 (15/20) باشد، امکان انتقال دارند و دانشجو متقاضی از گذراندن مجدد آنها معاف خواهد بود.
 • تنها دروسی قابل قبول هستند که در 2 سال اخیر گذرانده شده باشند.

جهت انتقال از دانشگاه های دیگر به دانشگاه مدیترانه شرقی در مقطع دکتری ارائه مدارک زیر ضروری می باشد:

 1. تصاویر مدرک و ریزنمرات دوره کاردانی (درصورتیکه کارشناسی ناپیوسته گذرانده اید) 
 2. تصاویر مدرک و ریزنمرات کارشناسی
 3. تصاویر مدرک و ریزنمرات کارشناسی ارشد
 4. تصویر گذرنامه
 5. تصویر ریزنمرات دروسی که در دوره دکتری گذرانده اید
 6. پروپوزال تحقیق برای رساله دکتری خود
 7. تصویر شرح دروسی که در دوره دکتری گذرانده اید (از دانشگاه خود مطالبه نمایید)
 • در صورتیکه هر یک از مدارک تحصیلی فوق بزبانی غیر از انگلیسی و یا ترکی هستند، ارایه ترجمه رسمی آنها به زبان انگلیسی الزامی می باشد.
 • تمامی دروسی که با کریکولوم دانشگاه مدیترانه شرقی همخوانی داشته باشند و نمره اخذ شده آنها حداقل 3/4 (15/20) باشد، امکان انتقال دارند و دانشجو متقاضی از گذراندن مجدد آنها معاف خواهد بود.
 • تنها دروسی قابل قبول هستند که در 2 سال اخیر گذرانده شده باشند.

انتقال-به-دانشگاه-مدیترانه-شرقی-ازدانشگاه-های-دیگر