تقویم آکادمیک

یکی از مهمترین نکات برای دانشجویان خارجی دانستن روزهای مهم در طول سال تحصیلی است. 
هر سال تحصیلی در دانشگاه مدیترانه شرقی شامل ترم پاییز، ترم بهار و ترم تابستان می باشد. گذراندن دروس در ترم تابستان اجباری نیست ولی در صورتیکه دانشجویی مایل به گذراندن دروس ارایه شده توسط دانشکده اش در طول ترم تابستان باشد، می تواند برای آن ترم هم ثبت نام کند.

تقویم آکادمیک سال تحصیلی 2020-2021

ترم پاییزسپتمبر

01

2020

انتخاب واحد آنلاین برای ترم پاییز

سپتمبر

04

2020

آخرین روز کلاس های ترم تابستانی

سپتمبر

07-09

2020

امتحانات پایان ترم تابستانی


سپتمبر

10

2020

آخرین روز تقاضا برای تغییر نمره های ترم بهار، به سیستم نمره های دوران پاندمیک CS/SU system


سپتمبر

11

2020

آخرین روز ثبت و ارسال نمره های ترم تابستانی برای ثبت


سپتمبر

14

2020

آغاز دوره ی تقاضا برای تغییر نمره های ترم تابستانی، به سیستم نمره های دوران پاندمیک CS/SU system

سپتمبر

15

2020

آخرین روز ثبت و اعلام فارغ التحصیلان ترم تابستانی

سپتمبر

23

2020

اهدای مدارک به فارغ التحصیلان ترم تابستانی

سپتمبر

28

2020

آخرین روز تغییر نمره های دروس ترم تابستانی، ثبت نمره های نهایی، ثبت نمره های آزمون های جبرانی فارغ التحصیلان


سپتمبر- اکتبر

28-09

2020

روزهای استقبال از دانشجویان جدید


اکتبر

02

2020

آخرین روز تقاضا برای تغییر نمره های ترم تابستانی، به سیستم نمره های دوران پاندمیک CS/SU system

اکتبر

05

2020

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (مرحله ی اول)

اکتبر

06

2020

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (مرحله ی دوم)

اکتبر

07

2020

اعلام نتایج آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (مرحله دوم)

آخرین روز ثبت نام آنلاین

اکتبر

08-09

2020

دوره ی اخذ و تائید واحدها (زیر نظر مشاور)


اکتبر

12

2020

شروع کلاس ها

اولین روز دوره ی ثبت نام با تاخیر (شامل جریمه می گردد)

اکتبر

19

2020

آخرین روز ثبت نام با تاخیر (شامل جریمه می گردد)

اکتبر

26

2020

آخرین روز حذف و اضافه ی واحدها

اکتبر

27

2020

مراسم آغاز سال جدید تحصیلی

اکتبر

29

2020

تعطیلات ملی-مذهبی

نوامبر

10

2020

روز بزرگداشت آتاتورک

نوامبر

30

2020

سیستم برای وارد کردن واحدهای قابل ارائه در ترم بهار در دسترس است

نوامبر - دسمبر

30-12

2020

دوره ی امتحانات میان-ترم

دسمبر

25

2020

آخرین روز باز بودن سیستم برای ارائه ی واحدهای ترم بهار

دسمبر

25

2020

جشن میلاد مسیح *

دسمبر

29

2020

آخرین روز حذف واحد ها

آخرین روز ثبت درخواست مرخصی تحصیلی

ژانویه

1

2021

روز سال جدید میلادی

ژانویه

19

2021

آخرین روز کلاس ها

ژانویه

21

2021

انتخاب واحد آنلاین برای ترم بهار

ژانویه - فوریه

23-05

2021

دوره ی امتحانات نهایی

فوریه

10

2021

آخرین روز ثبت و اعلام نمرات

فوریه

11

2021

آخرین روز ثبت و اعلام فارغ التحصیلان

فوریه

10-12


2021

دوره درخواست آنلاین برای آزمونهای مجدد

فوریه

15

2021

جشن فارغ التحصیلی (برای فارغ التحصیلان مقاطع ارشد و دکترا)

فوریه

16

2021

جشن فارغ التحصیلی (برای فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی)

ترم بهار

فوریه

15-18

2021

روزهای استقبال از دانشجویان جدید

فوریه

17-23

2021

آزمون های مجدد

فوریه

24

2021

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (مرحله ی اول)

فوریه

25

2021

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (مرحله ی دوم)

فوریه

26

2021

اعلام نتایج آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (مرحله دوم)

فوریه

28

2021

آخرین روز ثبت نام آنلاین

مارچ

01-02

2021

دوره ی اخذ و تائید واحدها (زیر نظر مشاور)

مارچ

03

2021

شروع کلاس ها

اولین روز دوره ی ثبت نام با تاخیر (شامل جریمه می گردد)

مارچ

10


2021

آخرین روز ثبت نام با تاخیر

آخرین روز ثبت و اعلام تغییر نمرات واحد ها

مارچ

11

2021

آخرین روز تغییر نمره های دروس ترم پاییز، ثبت نمره های نهایی، ثبت نمره های آزمون های جبرانی فارغ التحصیلان

مارچ

12

2021

آخرین روز ثبت نمره های آزمون های جبرانی فارغ التحصیلان، ثبت تصمیمات مربوط به فارغ التحصیلی

مارچ

17

2021

فارغ التحصیلی ترم پاییز برای دانشجویانی که در امتحانات جبرانی شرکت کرده بودند.

مارچ

17

2021

آخرین روز حذف و اضافه واحد ها

آپریل

23

2021

روز ملی کودکان

آپریل - می

24-08

2021

دوره ی امتحانات میان-ترم

می

01

2021

روز کارگر

می

10

2021

سیستم برای وارد کردن واحدهای قابل ارائه در ترم تابستان در دسترس است

می

12

2021

تعطیلات مذهبی

می

13-15

2021

تعطیلات مذهبی

می

19

2021

بزرگداشت روز جهانی جوان و ورزش و بزرگداشت آتاتورک

می

19-22

2021

فستیوال بهاری

می

24

2021

آخرین روز حذف واحد ها

آخرین روز ثبت درخواست مرخصی تحصیلی

می

28

2021

آخرین روز ثبت واحدهای قابل ارائه برای ترم تابستان

جون

10

2021

آخرین روز کلاس ها

جون

18

2021

آغاز دوره ی ثبت نام آنلاین واحد های ترم تابستان

جون

14-26

2021

امتحانات نهایی

جولای

01

2021

آخرین روز ثبت و اعلام تغییر نمرات واحد ها

جولای

02

2021

آخرین روز ثبت و اعلام تصمیم به فارغ التحصیلی

جولای

02-05

2021

دوره درخواست آنلاین برای آزمونهای مجدد

جولای

07

2021

جشن فارغ التحصیلی (برای فارغ التحصیلان مقاطع ارشد و دکترا)

جولای

08

2021

جشن فارغ التحصیلی (برای فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی)

مدرسه تابستانه

جولای

12-17

2021

آزمونهای مجدد

جولای

09

2021

آخرین روز ثبت نمره های آزمون های جبرانی فارغ التحصیلان، ثبت تصمیمات مربوط به فارغ التحصیلی

جولای

13

2021

فارغ التحصیلی ترم بهار برای دانشجویانی که در امتحانات جبرانی شرکت کرده بودند.


جولای

16

2021

آخرین روز حذف و اضافه


جولای

19

2021

عید قربان


جولای

20

2021

روز جهانی صلح و آزادی

جولای

20-23

2021

عید قربان

جولای

25

2021

آخرین روز ثبت نام آنلاین

جولای

26

2021

آخرین روز برای ثبت و ارسال مدارک و تصمیم به فارغ التحصیلی

سیستم برای وارد کردن واحدهای قابل ارائه در ترم پاییز در دسترس است

جولای

26-27

2021

دوره ی اخذ و تائید واحدها (زیر نظر مشاور)

جولای

28

2021

شروع کلاس ها

اولین روز دوره ی ثبت نام با تاخیر (شامل جریمه می گردد)

جولای

27

2021

آخرین روز ارائه ی واحدها برای ترم پاییز

آگوست

01 

2021

تعطیلات ملی

آگوست

02

2021

آخرین روز ثبت نام با تاخیر (شامل جریمه می گردد)

آگوست

06

2021

آخرین روز تغییر نمره های دروس ترم بهار، ثبت نمره های نهایی، ثبت نمره های آزمون های جبرانی فارغ التحصیلان

آگوست

09

2021

آخرین روز حذف واحد ها

آخرین روز ثبت و اعلام فارغ التحصیلان

آگوست

11

2021

فارغ التحصیلی ترم بهار برای دانشجویانی که در امتحانات جبرانی شرکت کرده بودند.

آگوست

13

2021

آخرین روز برای وارد کردن واحدهای قابل ارائه در ترم پاییز در سیستم

آگوست

23

2021

انتخاب واحد آنلاین برای ترم پاییز

آگوست

27

2021

آخرین روز حذف اضطراری واحدها

آگوست

30

2021

روز پیروزی

سپتمبر

03

2021

آخرین روز کلاس ها

سپتمبر

06-09

2021

امتحانات نهایی

سپتمبر

13

2021

آخرین روز ثبت و اعلام نمرات فارغ التحصیلان امتحانات جبرانی ترم تابستان

سپتمبر

17

2021

آخرین روز ثبت و اعلام تصمیم به فارغ التحصیلی

سپتمبر

21

2021

مراسم اهدای مدارک پایان دوره ی تابستان

سپتمبر

30

2021

آخرین روز تغییر نمره های دروس ترم تابستان، ثبت نمره های نهایی، ثبت نمره های آزمون های جبرانی فارغ التحصیلان 

تقویم-دانشگاهی