تقویم آکادمیک

یکی از مهمترین نکات برای دانشجویان خارجی دانستن روزهای مهم در طول سال تحصیلی است. 
هر سال تحصیلی در دانشگاه مدیترانه شرقی شامل ترم پاییز، ترم بهار و ترم تابستان می باشد. گذراندن دروس در ترم تابستان اجباری نیست ولی در صورتیکه دانشجویی مایل به گذراندن دروس ارایه شده توسط دانشکده اش در طول ترم تابستان باشد، می تواند برای آن ترم هم ثبت نام کند.

تقویم آکادمیک سال تحصیلی 2019-2020

ترم پاییز

جولای

17

2019

سیستم برای وارد کردن واحدهای قابل ارائه در ترم پاییز در دسترس است

جولای

26

2019

آخرین روز ارائه ی واحدها برای ترم پاییز

آگوست

1

2019

تعطیلات ملی

آگوست

6

2019

اولین روز ثبت نام آنلاین

آگوست

10

2019

عید قربان

آگوست

11-14

2019

عید قربان

آگوست

30

2019

روز پیروزی

سپتمبر

09-28

2019

مراسم استقبال از ورودی های جدید

سپتمبر

16

2019

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (مرحله ی اول)
آخرین روز تغییر نمره های دروس ترم تابستان

سپتمبر

17

2019

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (مرحله ی دوم)

سپتمبر

18

2019

آخرین روز ثبت نام آنلاین
آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (مرحله دوم - مکالمه)

سپتمبر

19-20

2019

دوره ی اخذ و تائید واحدها (زیر نظر مشاور)

سپتمبر

23

2019

شروع کلاس ها
اولین روز دوره ی ثبت نام با تاخیر (شامل جریمه می گردد)

سپتمبر

25

2019

آخرین روز ثبت و اعلام تغییر نمرات واحد ها

سپتمبر

30

2019

مراسم آغاز سال جدید تحصیلی
آخرین روز دوره ی ثبت نام با تاخیر

اکتبر

7

2019

آخرین روز حذف و اضافه ی واحدها

اکتبر

29

2019

تعطیلات ملی

نوامبر

8

2019

تعطیلات ملی-مذهبی

نوامبر

9

2019

تعطیلات ملی-مذهبی

نوامبر

10

2019

روز بزرگداشت آتاتورک

نوامبر

14

2019

سیستم برای وارد کردن واحدهای قابل ارائه در ترم بهار در دسترس است

نوامبر

11 - 23

2019

دوره ی امتحانات میان-ترم

نوامبر

15

2019

تعطیلات ملی

دسمبر

7

2019

آخرین روز ارائه ی واحدها برای ترم بهار

دسمبر

10

2019

آخرین روز حذف واحد ها
آخرین روز ثبت درخواست مرخصی

دسمبر

25

2019

جشن میلاد مسیح *

دسمبر

30

2019

آخرین روز برگزاری کلاس ها

ژانویه

1

2020

روز سال جدید میلادی

ژانویه

3

2020

آغاز دوره ی ثبت نام آنلاین واحد ها برای ترم بهار

ژانویه

02-17

2020

دوره ی امتحانات نهایی

ژانویه

22

2020

آخرین روز ثبت و اعلام نمرات

ژانویه

23

2020

آخرین روز ثبت و اعلام تصمیم به فارغ التحصیلی

ژانویه

22-26

2020

دوره درخواست آنلاین برای آزمونهای مجدد

ژانویه

29

2020

جشن فارغ التحصیلی

ژانویه

30-31

2020

آزمون های مجدد

فوریه

01-05

2020

آزمون های مجدد

ترم بهار

فوریه

01-05

2020

آزمون های مجدد

فوریه

7

2020

آخرین روز ثبت و اعلام نمرات آزمون های مجدد

فوریه

03-24

2020

مراسم استقبال از دانشجویان جدید

فوریه

10

2020

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (مرحله ی اول)
آخرین روز تغییر نمره های دروس ترم پاییز

فوریه

11

2020

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (مرحله ی دوم)


فوریه

12

2020

آخرین روز ثبت نام آنلاین
آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (مرحله دوم - مکالمه)

فوریه

13-14

2020

دوره ی اخذ و تائید واحدها (زیر نظر مشاور)

فوریه

17

2020

شروع کلاس ها
اولین روز دوره ی ثبت نام با تاخیر (شامل جریمه می گردد)

فوریه

24

2020

آخرین روز ثبت نام با تاخیر
آخرین روز ثبت و اعلام تغییر نمرات واحد ها

فوریه

25

2020

آخرین روز برای ثبت و ارسال مدارک فارغ التحصیلی و تصمیم گیری برای آزمون های مجدد

مارچ

02

2020

آخرین روز حذف و اضافه واحد ها

آپریل

06-17

2020

دوره ی امتحانات میان-ترم

آپریل

17

2020

سیستم برای وارد کردن واحدهای قابل ارائه در ترم تابستان در دسترس است

آپریل

23

2020

روز ملی کودکان

می

01

2020

روز کارگر

می

04

2020

آخرین روز ثبت و ارائه ی واحدها برای ترم تابستان

می

04

2020

آخرین روز حذف واحد ها
آخرین روز ثبت درخواست مرخصی


می

11

2020

آغاز دوره ی ثبت نام آنلاین واحد های ترم تابستان

می

13-16

2020

فستیوال بهاری

می

19

2020

بزرگداشت روز جهانی جوان و ورزش و بزرگداشت آتاتورک

می

22

2020

آخرین روز کلاس ها

می

23

2020

تعطیلات مذهبی

می

24-26

2020

تعطیلات مذهبی

می

27-30

2020

امتحانات نهایی

جون

01-13

2020

امتحانات نهایی

جون

18

2020

آخرین روز ثبت و اعلام تغییر نمرات واحد ها

جون

19

2020

آخرین روز ثبت و اعلام تصمیم به فارغ التحصیلی

جون

19-24

2020

دوره درخواست آنلاین برای آزمونهای مجدد

جون

24

2020

جشن فارغ التحصیلی

مدرسه تابستانه

جون

27-30

2020

آزمونهای مجدد

جولای

1-3

2020

آزمونهای مجدد

جولای

06

2020

آخرین روز ثبت و اعلام نمرات آزمون های مجدد

جولای

06

2020

آخرین روز ثبت و اعلام تغییر نمرات واحد ها

جولای

08

2020

آخرین روز برای ثبت و ارسال مدارک و تصمیم به فارغ التحصیلی

جولای

08

2020

سیستم برای وارد کردن واحدهای قابل ارائه در ترم پاییز در دسترس است

جولای

08

2020

آخرین روز ثبت نام آنلاین

جولای

09 - 10

2020

دوره ی اخذ و تائید واحدها (زیر نظر مشاور)

جولای

10

2020

آخرین روز برای ثبت و ارسال مدارک فارغ التحصیلی و تصمیم گیری برای آزمون های مجدد

جولای

13

2020

شروع کلاس ها
اولین روز دوره ی ثبت نام با تاخیر (شامل جریمه می گردد)

جولای

14

2020

دوره ی فارغ التحصیلی، فارغ التحصیلان آزمونهای مجدد و جبرانی ترم بهار

جولای

15

2020

آخرین روز ثبت نام با تاخیر

جولای

17

2020

آخرین روز ارائه ی واحدها برای ترم پاییز

جولای

20

2020

روز جهانی صلح و آزادی

جولای

22

2020

آخرین روز حذف و اضافه واحد ها

جولای

24

2020

اولین روز ثبت نام آنلاین

جولای

30

2020

تعطیلات مذهبی

جولای

31

2020

تعطیلات مذهبی

آگوست

01 - 03

2020

تعطیلات مذهبی

آگوست

10

2020

آخرین روز حذف واحد ها

آگوست

30

2020

روز پیروزی

سپتمبر

04

2020

آخرین روز کلاس ها

سپتمبر

07 - 10

2020

امتحانات نهایی

سپتمبر

14

2020

آخرین روز ثبت و اعلام نمرات فارغ التحصیلان امتحانات جبرانی

سپتمبر

15

2020

آخرین روز ثبت و اعلام تصمیم به فارغ التحصیلی

سپتمبر

18

2020

مراسم اهدای مدارک پایان دوره ی تابستان

 

تقویم-دانشگاهی