معرفی هیات رییسه دانشگاه مدیترانه شرقی 

ریاست دانشگاه مدیترانه شرقی از طریق انتخابات و با رای مستقیم کارمندان، اعضا هیات علمی و نماینده دانشجویی انتخاب می شود و بمدت 5 سال مدیریت دانشگاه را زیر نظر هیات امنا بعهده می گیرد. در حال حاضر ریاست و معاونین دانشگاه بشرح زیر می باشند:
  • ریاست دانشگاه: Prof. Dr. Necdet OSAM
  • معاونت آموزش: Prof. Dr. H. Tanju BESLER
  • معاونت امور بین الملل و گسترش: Prof. Dr. Hıfsiye PULHAN
  • معاونت امور دانشجویی: Prof. Dr. Sonuç ZORLU OĞURLU
  • معاونت امور مالی: Prof. Dr. Sevin UĞURAL
  • معاونت امور اداری و فنی: Prof. Dr. Naciye DORATLI

اطلاعات بیشتر

 

سفارت-ایرانیان-در-قبرس-شمالی