آزمون زبان انگلیسی برای دانشجویان جدید

ارایه گواهی زبان انگلیسی نظیر IELTS و یا TOEFL برای اخذ پذیرش از دانشگاه مدیترانه شرقی الزامی نمی باشد. متقاضیانی که گواهی بین المللی زبان انگلیسی معتبر ندارند می بایست پس از تکمیل ثبت نام خود در آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه مدیترانه شرقی شرکت کنند و نمره قبولی بر اساس جدول زیر کسب کنند:
رشته حداقل IELTSحداقل TOEFL PBTحداقل TOEFL iBTحداقل آزمون زبان EMU
دکتری حرفه ای داروسازی6.0 آکادمیک5307270/100
پزشکی عمومی6.0 آکادمیک5307270/100
رشته های پیراپزشکی (فیزیوتراپی، پرستاری و غیره)5.5 آکادمیک5136560/100
سایر رشته های کارشناسی5.0 آکادمیک4976050/100
رشته های کارشناسی ارشد و دکتری6.5 آکادمیک5507975/100

  • دانشجویان دوره های کارشناسی که موفق به کسب حداقل نمره مورد نیاز در آزمون زبان انگلیسی دانشگاه مدیترانه شرقی نشوند بایستی بر اساس نمره خود حداقل یک ترم وارد دوره آمادگی زبان انگلیسی در مدرسه زبانهای خارجی دانشگاه شوند.
  • دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری که موفق نشوند حداقل نمره 75/100 را در آزمون زبان انگلیسی دانشگاه کسب نمایند، بایستی براساس نمره خود درس زبان انگلیسی اخذ کنند. اگر نمره آنها حداقل 50/100 شود می توانند همزمان با گذراندن واحدهای مرتبط با رشته شان دروس زبان انگلیسی 513 و یا 515 را اخذ کنن. در صورتیکه سطح زبان انگلیسی آنها پایینتر باشد، بایستی فقط زبان انگلیسی بگذرانند.
جهت دسترسی نمونه آزمون ورودی زبان انگلیسی دانشگاه از صفحه مدرسه زبان دانشگاه بازدید عمل آورید.

 

زبان-مورد-استفاده-در-قبرس-شمالی