دانشکده ها و رشته ها

دانشگاه مدیترانه شرقی دارای 12 دانشکده می باشد که در حال آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تا سطح دکتری می باشند:
دانشگاه مدیترانه شرقی دارای 5 مدرسه تخصصی و مهارتی نیز می باشد:

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص رشته های مختلف در دانشگاه مدیترانه شرقی به این صفحه مراجعه نمایید.

جهت اخذ پذیرش می توانید فرم درخواست را بصورت آنلاین پر نمایید.

دانشکده-های-اصلی-دانشگاه