باشگاه های دانشجویی دانشگاه مدیترانه شرقی


هر دانشجو در دوران تحصیل خود می تواند براحتی عضو یکی از 56 باشگاه دانشجویی دانشگاه مدیترانه شرقی شود تا ضمن شرکت در فعالیتهای دانشجویی به بهبود مهارتهای اجتماعی، فرهنگی و حرفه ای خود بپردازد و مهارتهای ویژه ای نظیر کارگروهی، کار سازمانی و مهارت ابراز نفس را بیاموزد. 

مرکز فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه مدیترانه شرقی فعالیتهای گوناگونی را در طول هر سال تحصیلی برنامه ریزی می کند که می توانند بمانند پلی بین اجتماع و دانشگاه عمل کنند. در لیست زیر می توانید باشگاه های دانشجویی دانشگاه را ملاحظه نمایید:

باشگاه انجمن جهانی ماشینهای حسابگر باشگاه فرهنگ و زندگیباشگاه ایده و مناظرهباشگاه راهنمایی و مشاوره روانی
باشگاه دانشجویان اروپاباشگاه انجمن رقصباشگاه انجمن جهانی مهندسی الکترونیکباشگاه  روانشناسی
باشگاه دانشجویان جهان (AIESEC)باشگاه طراحیباشگاه مهندسی صنایعباشگاه روباتیک و اتوماسیون
باشگاه فوتبال آمریکاییباشگاه اقتصاد و مالیباشگاه ترجمه و روابط بین فرهنگیباشگاه علم و فلسفه
باشگاه حمایت از حیواناتباشگاه انجمن مهندسین الکترونیک اروپاباشگاه روابط بین المللباشگاه اسکیت بورد
باشگاه هواداران تیم بشیکتاشباشگاه قالبهای بازیهای الکترونیکباشگاه حقوقباشگاه نرم افزار
باشگاه حرفه یابیباشگاه کشف و احیاباشگاه ادبیاتانجمن دانشجویان جهان
باشگاه طنز و کاریکاتورباشگاه محیط زیستباشگاه ریاضیاتباشگاه موج سواری و دریانوردی
باشگاه حمایت از حقوق کودکانباشگاه طرفداران باشگاه فنرباغچهباشگاه مدل سازمان مللباشگاه شنا
باشگاه سینماباشگاه هنرهای زیباباشگاه کوهنوردی و طبیعت گردیباشگاه انجمن تیاتر
باشگاه ارتباطات و رسانهباشگاه انجمن رقص محلیباشگاه دانشجویی هنرهای چندفرهنگیباشگاه توریسم
باشگاه خدمات اجتماعیباشگاه ژنتیکباشگاه موزیکباشگاه طرفداران باشگاه ترابزون
باشگاه کریکتباشگاه طرحهای گرافیکی و رسانه های مدرنباشگاه اجتماع موزیکالباشگاه اولترا اسلان
باشگاه فرهنگ و تاریخباشگاه سلامت، ورزش و هنرباشگاه عکاسیباشگاه ورزشهای زیر آب


 

نماینده-های-رسمی-ایرانی-در--دانشگاه