دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)

دانشگاه مدیترانه شرقی مفتخر به ارایه 87 رشته در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری است.

ساختار دوره های کارشناسی ارشد و دکتری:

  • دوره های کارشناسی ارشد بدون پایان نامه: دانشگاه مدیترانه شرقی پذیرای متقاضیان در 27 دوره متفاوت در مقطع کارشناسی ارشد بدون پایان نامه می باشد. طول دوره های کارشناسی ارشد بدون پایان نامه 1-2 سال تحصیلی (2-4 ترم) می باشد. دانشجویان بایستی تعداد 10 درس (12 درس برای رشته MBA) را با موفقیت بپایان برسانند و در پایان پروژه فارغ التحصیلی ارایه کنند. 
  • دوره های کارشناسی ارشد با پایان نامه: دانشگاه مدیترانه شرقی پذیرای متقاضیان در 40 رشته متفاوت در مقطع کارشناسی ارشد با پایان نامه می باشد. طول قانونی دوره های کارشناسی ارشد با پایان نامه 2 سال تحصیلی (4 ترم) می باشد ولی در صورتیکه دانشجویی نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کند، حداکثر 2 ترم دیگر وقت دارد تا با موفقیت فارغ التحصیل شود. دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد با پایان نامه بایستی 7 درس (به استثنا رشته MBA) را ظرف حداکثر 4 ترم با موفقیت بگذرانند و در صورت کسب حداقل معدل 3/4 از پایان نامه خود دفاع کنند.
  • دوره های دکتری: دانشگاه مدیترانه شرقی پذیرای متقاضیان در 20 رشته متفاوت در مقطع دکتری می باشد. طول قانونی دوره های دکتری 3-5 سال است ولی در صورتیکه دانشجویی نتواند بموقع از رساله دکتری خود دفاع کند می تواند حداکثر 2 ترم دیگر تحصیل خود را ادامه دهد. دانشجویان دوره دکتری بایستی تعداد 7 درس (4 درس اجباری - 3 درس اختیاری) را ظرف حداکثر 4 ترم با موفقیت بگذرانند و حداقل معدل 3/4 کسب کنند. پس از آن، دانشجویان باید در امتحان جامع (کتبی و شفاهی) شرکت کنند و با کسب حداقل نمره قبولی به پروژه رساله دکتری خود بپردازند. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه مدیترانه شرقی، لطفا از وبسایت موسسه تحصیلات تکمیلی و تحقیقات دانشگاه بازدید کنید. 


رشته-های-جدید-تحصیلی