شهریه هادانشگاه مدیترانه شرقی، بعنوان تنها و برترین دانشگاه دولتی در قبرس شمالی توانسته است بالاترین کیفیت آموزش را با مناسبترین شهریه های ممکن ارایه کند. 
بعلاوه دانشگاه مدیترانه شرقی به متقاضیان تمامی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد بغیر از دکتری حرفه ای داروسازی و پزشکی عمومی بورسیه 50% ارایه می کند. 

در زیر می توانید جداول شهریه دوره های مختلف در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را ملاحظه بفرمایید:


سال تحصیلی 2020-2021: شهریه دوره های کارشناسی ارشد و کاردانی

*شهریه ی سالانه برای دانشجویان بین المللی ورودی جدید

دوره کارشناسی

 

بدون بورسیه

بورسیه 50%

بورسیه 25%

پکیج دو نفره با بورسیه 50%پکیج سه نفره با بورسیه 50%پکیج چهار نفره با بورسیه 50%
دانشکده ها
رشته ها      
دانشکده هنر و علوم پایهتمامی رشته ها$8.569,00$4.484,50$6.526,75$8.842,00$8.611,00$8.380,00
دانشکده کسب و کار و اقتصادتمامی رشته ها$8.569,00$4.484,50$6.526,75$8.842,00$8.611,00$8.380,00
مدرسه تخصصی کسب و کار و امور مالیتمامی رشته ها$8.569,00$4.484,50$6.526,75$8.842,00$8.611,00$8.380,00
دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانهتمامی رشته ها$8.569,00$4.484,50$6.526,75$8.842,00$8.611,00$8.380,00
مدرسه تخصصی فن آوری اطلاعاتفن آوری اطلاعات$8.569,00$4.484,50$6.526,75$8.842,00$8.611,00$8.380,00
مدرسه تخصصی جهانگردی و هتلداریتمامی رشته ها$8.800,00$4.600,00$6.700,00$8.957,50$8.726,50$8.495,50
دانشکده مهندسیتمامی رشته ها$10.480,00$5.440,00$7.960,00$9.797,50$9.566,50$9.335,50
دانشکده معماریتمامی رشته ها$10.480,00$5.440,00$7.960,00$9.797,50$9.566,50$9.335,50
دانشکده آموزشتمامی رشته ها$10.480,00$5.440,00$7.960,00$9.797,50$9.566,50$9.335,50
دانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی$18.250,00     
دانشکده حقوقتمامی رشته ها$13.840,00$7.120,00$10.480,00$11.477,50$11.246,50$11.015,50
دانشکده علوم بهداشتتمامی رشته ها$14.858,50$7.629,25$11.243,88$11.986,75$11.755,75$11.524,75
دانشکده داروسازیداروسازی$15.772,00$8.086,00$11.929,00$12.443,50$12.212,50$11.981,50
دانشکده پزشکیپزشکی$20.161,00     

دوره کاردانی

 بدون بورسیه

بورسیه 50%

بورسیه 25%

پکیج دو نفره با بورسیه 50%پکیج سه نفره با بورسیه 50%پکیج چهار نفره با بورسیه 50%
مدارس تخصصیرشته ها
      
مدرسه تخصصی خدمات بهداشتتمامی رشته ها$7.687,00$4.043,50$5.865,25$8.401,00$8.170,00$7.939,00
مدرسه تخصصی جهانگردی و هتلداریتمامی رشته ها$7.687,00$4.043,50$5.865,25$8.401,00$8.170,00$7.939,00
مدرسه تخصصی فن آوری اطلاعاتتمامی رشته ها$7.687,00$4.043,50$5.865,25$8.401,00$8.170,00$7.939,00
مدرسه تخصصی حقوقحقوق$7.687,00$4.043,50$5.865,25$8.401,00$8.170,00$7.939,00

مدرسه زبان های خارجی

رشته ها

بدون بورسیه

بورسیه 50%

بورسیه 25%

پکیج دو نفره با بورسیه 50%پکیج سه نفره با بورسیه 50%پکیج چهار نفره با بورسیه 50%
مدرسه زبان های خارجیزبان های خارجی و دوره مقدماتی زبان انگلیسی$8.673,50$4.751,75$6.712,63$9.109,25$8.878,25$8.647,25

* شهریه فوق شامل موارد زیر است. مالیات بر ارزش افزوده ، صندوق خدمات دانشجویی و هزینه کتاب برای زبانهای خارجی و دوره مقدماتی زبان انگلیسی


سال تحصیلی 2020-2021: شهریه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

*شهریه ی سالانه برای دانشجویان بین المللی ورودی جدید

 


رشته های کارشناسی ارشد

 با پایان نامهرشته های کارشناسی ارشد

بدون پایان نامهرشته های دوره ی دکترا


دانشجویان بین المللی

بدون بورسیه

دانشجویان بین المللی

با بورسیه 50%

دانشجویان بین المللی

بدون بورسیه

دانشجویان بین المللی

با بورسیه 50%

دانشجویان بین المللی بدون بورسیه

(شامل مالیات بر ارزش افزوده)

(شامل مالیات بر ارزش افزوده)

(شامل مالیات بر ارزش افزوده)

(شامل مالیات بر ارزش افزوده)

(شامل مالیات بر ارزش افزوده)

هزینه هر درس

$1.552,95

$776,48

$1.552,95

$776,48

$1.323,84

هزینه پایان نامه (هر ترم)

$2.329,43

$1.164,71

_

_

$1.734,13

هزینه پروژه پایانی (ثبت نام بار اول)

_

_

رایگان

رایگان

_

هزینه پروژه پایانی (ثبت نام بار دوم)

_

_

$776,48

$388,24

_

هزینه درس سمینار (ثبت نام بار اول)

رایگان

رایگان

_

_

رایگان

هزینه درس سمینار (ثبت نام بار دوم)

$310,59

$155,30

_

_

$310,59

ENG511 , ENGL509 (24 hour/week) (semester fee) 2

$3.922,00

$1.961,00

$3.922,00

$1.961,00

$ 1.961 (50% تخفیف) 3

ENGL - 513, 515, 521, 523, 525, 528

$776,48

$388,24

$776,48

$388,24

$ 388,24 (50% تخفیف) 3

هزینه دروس پیش نیاز

$1.087,07

$543,53

$1.087,07

$543,53

$ 543,53 (50% تخفیف) 3


رشته های بانکداری و امور مالی

(دوره های آنلاین)

دانشجویان بین المللی بدون بورسیه

دانشجویان بین المللی با بورسیه 50%


با پایان نامه

بدون پایان نامه

با پایان نامه

بدون پایان نامه(شامل مالیات بر ارزش افزوده)

(شامل مالیات بر ارزش افزوده)

(شامل مالیات بر ارزش افزوده)

(شامل مالیات بر ارزش افزوده)

هزینه هر درس

$1.552,95

$1.552,95

$776,48

$776,48

هزینه پایان نامه (هر ترم)

$2.329,43

_

$1.164,72

_

هزینه پروژه پایانی (ثبت نام بار اول)

_

رایگان

_

رایگان

هزینه پروژه پایانی (ثبت نام بار دوم)

_

$776,48

_

$388,24

هزینه درس سمینار (ثبت نام بار اول)

رایگان

_

رایگان

_

هزینه درس سمینار (ثبت نام بار دوم)

$310,59

_

$155,30

_

هزینه دروس پیش نیاز

$1.087,07

$1.087,07

$543,53

$543,53

 

رشته هتلداری

(دوره آنلاین – بدون پایان نامه)

دانشجویان بین المللی بدون بورسیه

دانشجویان بین المللی با بورسیه 50%


(شامل مالیات بر ارزش افزوده)

(شامل مالیات بر ارزش افزوده)

هزینه هر درس

$537,45

$268,73

هزینه پروژه پایانی (ثبت نام بار اول)

رایگان

رایگان

هزینه پروژه پایانی (ثبت نام بار دوم)

$268,72

$134,36


 

دانشجویان بین المللی

هزینه های مربوط به فعالیت های فرهنگی، اجتماعی

200 USD
دانشجویان بین المللی

هزینه کتابهای مربوط به دوره ی مقدماتی زبان

215 USD


نکات مهم در خصوص شهریه های اعلام شده ی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری:

1- شهریه اعلام شده برای دانشجویان ثبت نامی جدید در سال 2020 - 21 تحصیلی و دانشجویانی که برای اولین بار در سال های2016-17، 2017-18، 2018-19، 2019-20 تحصیلی ثبت نام کرده اند، می باشد.

2- شهریه اعلام شده شامل صندوق خدمات دانشجویی و شهریه کتاب انگلیسی برای دوره های خاص نمی شود. صندوق و هزینه کتاب که باید در هر ترم پرداخت شود در جدول هزینه ها آورده شده است.

3-دانشجویان جدید برای ثبت نام در مرحله اول باید حداقل هزینه ی ثبت نام دو درس به اضافه هزینه ی فعالیت های فرهنگی اجتماعی (200 دلار) را واریز کنند. این مبلغ همچنین برای دریافت تأیید نامه پرداخت مورد نیاز اهداف ویزا نیز لازم است (لطفاً نامه پذیرش خود را چک کنید). اگر مبلغ پرداختی شما از تعداد دروسی که ثبت نام کرده اید کمتر است ، باید مبلغ اضافه را پرداخت کنید. و در صورت پرداخت بیشتر از تعداد دروس اخذ شده، مبلغ اضافی در حساب شما، برای ثبت نام در ترم بعد باقی خواهد ماند.

4- هر دانشجو موظف است اطلاعات مالی و دانشگاهی خود را در پرتال دانشجویی ، (https://stdportal.emu.edu.tr) به طور مرتب بررسی کند.

5- اولین باری که هزینه پایان نامه دکتری پرداخت می شود ،در ترمی است که دانشجو برای آزمون جامع ثبت نام می کند و پس از آن تا زمان دفاع از پایان نامه، هر ترم هزینه ی مربوطه باید پرداخت گردد.

6- ثبت نام دانشگاه، در ابتدای هر ترم انجام می شود و دانشجویان موظفند پیش از شروع هر ترم برای آن ترم ثبت نام کنند.

7- نحوه ی محاسبه هزینه ترم: هزینه ی هر درس x تعداد دروس + هزینه پایان نامه (در صورت ثبت نام) + هزینه ی فعالیت های فرهنگی اجتماعی.

8- هزینه های ارائه شده برای دوره های انگلیسی و دروس پیش نیاز برای دانشجویان دوره ی دکتریشامل 50% تخفیف می گردد. بنابراین ، برای دانشجویانی که بورس تحصیلی 50٪ به آنها اعطا شده است، این تخفیف اعمال نخواهد شد.


اطلاعات بیشتر
 

هزینه-های-ثبت-نام