پیام ریاست دانشگاه به دانشجویان

 

دانشجوی گرامی، 
پذیرفته شدن شما را تبریک عرض می کنم و تصمیم شما برای پیوستن به جامعه علمی و چندملیتی دانشگاه مدیترانه شرقی را تحسین می گویم. با این تصمیم، آینده خود را شکل خواهید داد، تحصیلات ویژه دریافت خواهید کرد و موفقیت خود را در حرفه ای که برگزیدید، تضمین کرده اید. دانشگاه مدیترانه شرقی با بهره مندی از تسهیلات علمی-پژوهشی بروز، زیرساختهای آموزشی پیشرفته، آموزش 20هزار دانشجو از 106 کشور مختلف با استفاده از 1100 عضو هیات علمی از 35 کشور مختلف، دوره های آموزشی متنوع به زبان انگلیسی، ایجاد بستر یادگیری حداقل یک زبان خارجی بغیر از زبان انگلیسی برای تمامی دانشجویان، برنامه های تبادل دانشجو با بیش از 220 دانشگاه بین المللی، فعالیتهای متنوع ورزشی، فرهنگی، و اجتماعی، تعامل گسترده بین دانشجو-استاد، اعتبار نامه های بین المللی، محیط آموزشی چندفرهنگی و بین المللی و مدارک فارغ التحصیلی معتبر در سرتاسر دنیا دانشجویان خود را برای ورود به جامعه جهانی و قدم به آینده شغلی جهانی آنها آماده می سازد. فارغ التحصیلان ما افرادی خلاق هستند که با ابزار نوع آوری رقیبانی جدی برای دیگران خواهند بود. تمامی قسمتهای علمی و مدیریتی دانشگاه آماده استقبال از شما هستند. بار دیگر ورود شما را به زندگی آکادمیک در محیط امن، آرام و مستقل به اسم دانشگاه مدیترانه شرقی تبریک می گویم.انتقال-پول-از-ایران-به-قبرس