برنامه های انتقال به دانشگاه های دیگربا هدف ایجاد فرصتی طلایی برای دانشجویان به منظور تجربه تحصیل در دانشگاه های مختلف، این دانشگاه برنامه انتقال دانشجو با همکاری دانشگاه های معتبر جهان را برای شما ایجاد نموده است.  متقاضیان این برنامه شانس حضور دردانشگاه های معتبر بین المللی را به مدت یک یا دو ترم دارند. همچنین تمامی واحد های گذرانده شده آنها به دانشگاه مدیترانه شرقی انتقال داده شده و پذیرفته می شود. 
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه فرمایید.

دانشگاه هایی درکانادا، آلمان، کره، ایتالیا، قزافستان و دانمارک نیز آماده ارائه خدمات به دانشجویان انتقالی می باشند. شکی نیست که اینچنین برنامه هایی برای دانشجویان تجربه های زیادی در خصوص ارتباطات جهانی به همراه دارد. 

 

برنامه-ها-ی-انتقال-به-دانشگاه-های-دیگر