نقشه دانشگاه

جهت دسترسی به نقشه محوطه دانشگاه مدیترانه شرقی و پیدا کردن مکان نظر خود، شما می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید:

  1. نقشه پویا دانشگاه
  2. نقشه دانشگاه بصورت PDF

اخذ-ویزا-و-اقامت