تمامی دانشجویان می توانند از خدمات زیر بصورت رایگان استفاده کنند

 • استقبال و انتقال دانشجویان جدید به دانشگاه
 • اسکان دانشجویان جدید در یکی از خوابگاه های دانشگاه بمدت 48 ساعت بعد از ورود
 • سیم کارت موبایل با امکان خرید و بهره مندی از تعرفه های دانشجویی
 • راهنمایی و کمک در انتخاب محل اسکان دایم برای دانشجویان جدید
 • راهنمایی و مشاوره امور مرتبط با تکمیل ثبت نام و اخذ اقامت 
 • راهنمایی و مشاوره در اخذ دروس برای هر ترم در تمام طول تحصیل 
 • استفاده از خدمات درمانی رایگان در مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی در تمام طول تحصیل
 • سرویس حمل و نقل رایگان محوطه دانشگاه و سطح شهر فاماگوستا در طول تحصیل توسط اتوبوسهای دانشگاه
 • تورهای گردشی آشنایی با دانشگاه، شهر فاماگوستا و کشور قبرس شمالی برای دانشجویان جدید
 • شرکت در تمامی مراسم که توسط دانشگاه و انجمنهای دانشجویی دانشگاه مدیترانه شرقی برگزار می گردند
 • بهره مندی از امکانات ورزشی و ساحل اختصاصی در باشگاه ساحلی دانشگاه مدیترانه شرقی
 • شرکت در کارگاه های آموزشی و سمینارهایی که توسط دانشکده های مختلف برای دانشجویان برگزار می گردند
 • شرکت در تمامی مراسم و نشستهای دانشجویی در تمام طول تحصیلخدمات-رایگان