اعتبار علمی دانشگاه مدیترانه شرقی

 

تمامی رشته های دانشگاه مدیترانه شرقی بر اساس استانداردهای شورای آموزش عالی ترکیه (YOK) و شورای بازرسی و ارزیابی آموزش عالی قبرس شمالی (YODAK) می باشند.
با پیروی از استانداردهای جهانی و توجه ویژه به کیفیت آموزش، دانشگاه مدیترانه شرقی اعتبارات بین المللی متعددی را کسب نموده است و توانسته است عتبار خود را بعنوان عضوی شایسته در انجمن های دانشگاهی معتبر دنیا به جامعه جهانی ارایه نماید:
 • عضو انجمن دانشگاه های اروپا EUA
 • عضو انجمن دانشگاه های بین المللی IAU
 • عضو انجمن دانشگاه های جهان اسلام FUIW
 • عضو جامعه دانشگاه های مدیترانه CMU
نمونه ای از اعتبار بین المللی مدارک فارغ التحصیلان دانشکده های متفاوت دانشگاه مدیترانه شرقی:
 • ABET: دانشکده مهندسی
 • MIAK: دانشکده  معماری
 • FIBAA: دانشکده های کسب و کار و اقتصاد، جهانگردی و هتلداری، و حسابداری و فن آوری
 • AQAS: دانشکده های آموزش و معماری داخلی 
 • TEDQUAL: دانشکده جهانگردی و هتلداری
 • ASIIN: دانشکده حسابداری و فن آوری
 • EDEXCEL: مدرسه آمادگی زبان های خارجی
 • AACSB: دانشکده کسب و کار و اقتصاد
 • AHPGS: دانشکده هنر و علوم پایه (رشته زیست شناسی)
 • NAAB: دانشکده معماری
 • TPD: دانشکده هنر و علوم پایه (رشته روانشناسی)

 

وضعیت-علمی-دانشگاه